Liceul Teoretic Nikolaus Lenau – Să înțelegem împreună diversitatea


Partenerii: Germania, Austria, Slovenia, Bulgaria, Polonia, România, Lituania, Grecia

Scopul proiectului: de a elabora module de predare și propuneri metodice pentru promovarea unei perspective critice și diferențiate asupra identității și diversității

Despre proiect: Schimbările sociale, precum migrația internațională și intereuropeană și globalizarea, afectează sistemele de educație și constituie atât oportunități cât și noi provocări pentru școli și alte instituții de formare. Pentru a veni în intâmpinarea unor astfel de schimbări sociale, cadrele didactice trebuie să dovedească pe lângă competențe profesionale de transmitere a conținuturilor științifice și competențe sociale puternice pentru a înțelege comunitățile și pentru a promova diversitatea și înțelegerea în interiorul unei comunități.
Astfel s-a format o echipă de experți pentru a pune în discuție module de predare și propuneri metodice în ideea de a promova o perspectivă critică și diferențiată asupra identității și diversității. Scopul proiectului este dezvoltarea unui pachet inovativ de formare pe tema diversității, care să vină în întâmpinarea nevoii de materiale pedagogice pe tema anti-discriminării atât în varianta online cât și offline.

Grupurile țintă: personalul pedagogic, cadre didactice, studenți din domeniul educației, actori ai scenei școlare sau culturale, instituții de formare a personalului pedagogic.

Produse planificate:
• Toate produsele de tip open educational resources (OER)/resurse educaționale deschise sunt puse la dispoziție pe o platformă multilingvă pe tema diversității.
• Material didactic online pe tema diversității și recomandări metodologice în 7 limbi europene (de, sl, bg, pl, ro, lt,el)
• Ghid online pentru personalul pedagogic cu informații despre educația diversității, exemple europene de best-practice, strategii de awareness/ conștientizare etc.
• Training-uri transnaționale pentru personal pedagogic din 8 țări.
• Materiale suplimentare și handout-uri pentru multiplicatori/ -toare care să permită organizarea independentă de cursuri de formare pe tema diversității

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.