Ofertă de angajare la Ambasada Republicii Federale Germania

Ambasada Republicii Federale Germania angajează începând cu luna august 2017, un colaborator în secţia economică.
Contractul oferit de ambasadă prevede o normă întreagă (40 ore/săptămână) în secţia
economică. După o perioadă de probă şi cu condiţia ca candidatul să îndeplinească cerinţele valabile pentru acest post, contractul va fi modificat şi va deveni un contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Angajarea se face în baza unui contract de muncă guvernat de legea românească, salariul este stabilit în conformitate cu schema de salarizare a Ambasadei şi corespunde uzanţelor locale.

Candidaţii trebuie să dispună de următoarele calificări şi experienţă profesională:

– studii universitare încheiate (B.A. sau Master), de preferat cu specializarea ştiinţe
economice/drept resp. specializări similare sau pregătire profesională în domeniu
– experienţă practică în mediul de afaceri
– cunoştinţe juridice, pe cât posibil
– bune cunoştinţe despre viaţa politică şi economică din România şi din Germania
– cunoştinţe de limba germană la nivel foarte înalt, cunoştinţe foarte bune de limba
română, cunoştinţe foarte bune de limba engleză
– foarte bune capacităţi de documentare şi analiză
– spirit de echipă, bune capacităţi lingvistice, precum şi bune maniere şi o atitudine
încrezătoare
– flexibilitate, disponibilitate de a activa şi în alte domenii de lucru ale Ambasadei
– disponibilitate de a efectua deplasări

Poziţia cuprinde următoarele sarcini:

– documentare şi analiză în vederea redactării rapoartelor pe teme de politică economică
ale Ambasadei
– îngrijirea contactelor Ambasadei cu mediul de afaceri german, cu asociaţii de profil şi
cu instituţiile publice competente din România.
– sprijinirea investitorilor germani din România, mai ales a celor din sectorul agricol şi
silvicol, din turism şi din domeniul educaţiei profesionale. Prelucrarea unor solicitări
de informare cu privire la subiecte germane şi româneşti.
– organizarea resp. însoţirea unor delegaţii din domeniul economic, organizarea
călătoriilor ambasadorului şi a şefului secţiei economice în România, deplasări proprii
– derularea unor proiecte în domeniul economic

Vă rugăm să vă depuneţi dosarul de candidatură împreună cu următoarele documente şi
documente justificative până la 12.6.2017

– CV în limba germană, cuprinzând o succintă prezentare a parcursului educaţional,
precum şi a experienţei profesionale (max. 2 pagini); posibil şi în format Europass
– Copii ale diplomelor dvs. de studii resp. ale celor de absolvire a unei pregătiri
profesionale
– după caz, copii ale certificatelor dvs. de muncă
– referinţe
– scrisoare de intenţie, în limba germană

prin poştă sau prin e-mail (pdf) către:

Ambasada Republicii Federale Germania la Bucureşti
în atenţia domnului Peter Küppers
Str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade nr. 6-8
011849 Bucureşti
e-mail: vw-10@buka.diplo.de

Pentru informaţii vă puteţi adresa:

domnului Sebastian Gromig e-mail: wi-1@buka.diplo.de tel. 021 202 9 838
şeful secţiei economice
Informaţii importante:
Vor fi luate în considerare doar dosare de candidatură complete.
Anexele dosarului de candidatură vor fi ataşate doar în format PDF.
Vă rugăm să aveţi în vedere că volumul de date al anexelor dumneavoastră nu poate depăşi 5MB.
Candidaţii care îndeplinesc criteriile de mai sus şi care vor fi selectaţi pentru etapa a doua aprocedurii de selectare vor fi invitaţi la jumătatea/finele lunii iunie la Bucureşti pentru a
susţine o probă scrisă şi un interviu personal.

Aşteptăm cu plăcere dosarul dumneavoastră de candidatură