Cursuri standard

Doriţi să urmați un curs standard? În calitate de partener acreditat în domeniul cursurilor de limba germană şi centru de examinare Goethe-Institut cursurile noastre cuprind:

  • 2 întâlniri a câte 2,5 ore (3 UD*) pe săptămână,
  • în total 10 săptămâni de curs (60 UD* = 45 ore),
  • acces gratuit la biblioteca Centrului,
  • acces gratuit la biblioteca pedagogică a Centrului,
  • acces gratuit la centrul de studiu individual al Centrului,
  • acces gratuit la diversele evenimente culturale ale Centrului care prezintă aspecte din viaţa culturală şi socială din Germania de astăzi.

*1 UD (unitate didactică) = 45 minute

În plus față de asta:

  • utilizați limba germană din prima oră de curs,
  • predarea are la bază metoda comunicativă, conținuturile având ca temă situații din viaţa cotidiană,
  • toate cele patru aptitudini precum exprimarea în scris şi cea orală şi înţelegerea unui text scris sau audiat sunt dezvoltate,
  • cadrele noastre didactice sunt vorbitori nativi de limba germană și specializate în domeniul predării limbii germane ca limbă străină.

Pentru informaţii suplimentare vă invităm să ne contactaţi fie telefonic la +40 256 40 70 58 sau via e-mail la adresa info@ccgtm.ro.