Expoziţia fotografică „Acasă (?)”

18 februarie – 18 martie, Centrul Cultural German – Expoziţia fotografică „Acasă (?)”

De câţiva ani încoace în Germania problema integrării străinilor este de mare acualitate, devenind din ce în ce mai prezentă în conştiinţa publică. Pentru a oferi o abordare cât mai autentică, un mic grup de români – Andreea Erli, Andreea Székely şi  Cătălin Ştefan – rezidenţi de mai mulţi ani în Dresda, au intrat în contact cu oameni de diferite naţionalităţi, au încercat să le înţeleagă mai bine dificultăţile şi i-au identificat în final ca cetăţeni ai oraşului de pe malul Elbăi. Istoriile personale ieşite la iveală relatează probleme specifice întâmpinate în viaţa de zi cu zi, materializate în atitudini diferite în raportarea străinilor faţă de ţara gazdă şi vice-versa. Cu această ocazie a fost totodată subliniat caracterul multicultural al oraşului şi pusă în evidenţă semnificaţia cuvântului Heimat (acasă, patrie) pentru persoanele intervievate.

Cei trei artişti români au dorit să prezinte acest proiect ca un model de integrare socială aplicabil şi în ţara lor de origine, valorificând astfel experienţa proprie şi a persoanelor intervievate.