Cursuri intensive

Doriți să învățați limba germană în cel mai scurt timp sau să vă îmbunătățiți cunoștințele deja dobândite în ritm alert? În calitate de partener acreditat în domeniul cursurilor de limba germană cursul nostru intensiv cuprinde:

  • 5 întâlniri a câte 3 ore (4 UD*) pe săptămână,
  • în doar 3 săptămâni de curs (60 UD* = 45 ore),
  • acces gratuit la biblioteca Centrului,
  • acces gratuit la biblioteca pedagogică a Centrului,
  • acces gratuit la centrul de studiu individual al Centrului,
  • acces gratuit la diversele evenimente culturale ale Centrului care prezintă aspecte din viaţa culturală şi socială din Germania de astăzi.

*1 UD (unitate didactică) = 45 minute

Oferta actualizată a cursurilor o găsiți aici.

În plus față de asta:

  • utilizați limba germană din prima oră de curs,
  • predarea are la bază metoda comunicativă, conținuturile având ca temă situații din viaţa cotidiană,
  • toate cele patru aptitudini precum exprimarea în scris şi cea orală şi înţelegerea unui text scris sau audiat sunt dezvoltate,
  • cadrele noastre didactice sunt vorbitori nativi de limba germană și specializate în domeniul predării limbii germane ca limbă străină.

Pentru informații suplimentare cu privire la cursurile intensive vă invităm să ne contactați fie telefonic la +40 256 40 70 58, fie prin e-mail la info@ccgtm.ro.