Informații generale

Modulele anului de studiu 2024

Fiecare modul constă în 60 de unități didactice (UD). O unitate didactică = 45 minute.

Un modul standard (10 săptămâni) constă în 20 de ședințe de câte 3 UD. 

Un modul semi-intensiv (5 săptămâni) constă în 15 de ședințe de câte 4 UD. 

O grupă se formează cu minim 6 cursanți. 

Pentru informații actuale vă rugăm să urmăriți și pagina noastră de Facebook. 

ÎNSCRIERI online

CURSURI

(online sau cu prezență, în funcție de cerere)

3 -11 ianuarie

Modul standard (2 ședințe / săptămână)  

15 ianuarie  – 23 martie

25 martie – 4 aprilie

 

Modul standard (2 ședințe / săptămână)

8 aprilie – 22 iunie

 

17 – 27 iunie 

Modul semi-intensiv  

(3 ședințe de câte 4 UD / săptămână)

1 iulie – 3 august

 

24 iulie – 1 august

Curs special de conversație 

(2 ședințe de câte 3 UD / săptămână, total 18 UD) 

5 – 24 august

24 iulie – 1 august

 

Curs special de gramatică 

(2 ședințe de câte 3 UD / săptămână, total 18 UD) 

5 – 24 august

21 – 29 august 

Modul semi-intensiv 

(3 ședințe de câte 4 UD / săptămână)

2 septembrie – 5 octombrie

30 septembrie – 10 octombrie

Modul standard (2 ședințe / săptămână)

14 octombrie – 21 decembrie 2024

 

Informații legate de prețul cursurilor gasiți aici.

Informații importante pentru cursurile standard / intensive:

  • Prețul cursului (1300/1200 Lei*, respectiv prima rată 650/600 Lei) se va achita înainte de prima ședință (sau până în data menționată în formularul de înscriere) – doar atunci aveți locul asigurat în grupă (* în limita locurilor disponibile).
  • Dacă doriți să vă retrageți de la curs, taxa de curs va fi returnată doar în primele două săptămâni (la cursul intensiv: doar în prima săptămână), de asemenea se vor scădea ședințele deja ținute și o taxă de administrare de 40 Lei. În cazul în care ați achitat tot cursul standard la început, vi se va returna rata a doua doar dacă vă retrageți înaine de a 10-a ședință.

Pentru cei care doresc o testare, se percepe o taxă de 40 lei. Locul este rezervat doar după achitarea prețului cursului (integral sau prima rată).

 

Mai multe informații la info@ccgtm.ro

 

****

Important information for standard / intensive courses:

  • The course fee (1300/1200 Lei* – or the first installment 650/600 Lei) will be paid before the first meeting (or another date specified in the registration form) – only then your place in the group is secured (*the number of people in a course is limited).
  • If you wish to leave the course, the course price will be paid back only in the first 2 weeks (for intensive courses: in the first week), and the meetings already held will be deducted, as well as an administration fee of 40 Lei. If you paid the whole price in the beginning, you will get a refund of the 2nd installment only if you retire before the 10th meeting.

For the assessment test, there is an administration fee of 40 Lei. Your place is fully secured only after payment of the first installment / full course price.

 

More information: info@ccgtm.ro

******

De mai bine de 15 ani Centrul Cultural German Timişoara este cunoscut și recunoscut pentru oferta sa de cursuri de limba germană pentru adulți, adolescenți și copii și pentru posibilitatea oferită tuturor celor care doresc să își definitiveze studiul limbii germane cu un examen Goethe-Institut.

Metoda de predare

După principiile metodei comunicative, cursurile vizează dobândirea competenţelor de înţelegere, vorbire şi scriere a limbii, fără a neglija gramatica, ortografia, exersarea vocabularului şi a exprimării orale. De asemenea nu lipsesc activităţile practice: proiecte, discuţii, jocuri, lucrul individual sau în grupuri mici.

Cadrele didactice

Cursurile sunt susţinute de profesori calificaţi, cu experiență în predarea limbilor străine, care participă regulat la seminarii de specializare în domeniul predării limbii germane ca limbă străină pentru adulţi.

Ofertă suplimentară

Cursanţii Centrului Cultural German beneficiază de acces gratuit la bibliotecă şi totodată de posibilitatea studiului individual într-un cadru adecvat. De asemenea, ei sunt invitaţi să participe la diversele evenimente culturale ale Centrului, ce prezintă aspecte din viaţa culturală şi socială din Germania de astăzi.

Pentru informaţii şi întrebări suplimentare, nu ezitați să ne contactați

prin e-mail la adresa: info@ccgtm.ro

telefonic la:  +40 (0)785 257 521