Prelegere "Zboară, gândule, pe aripi de aur"

Prof. dr. Harald Haslmayr a ținut o prelegere despre Giuseppe Verdi și societatea europeană a secolului 19 în data de 25 octombrie 2013. În prelegerea sa acesta a reliefat atât istoria culturii europeane a secolului al XIX-lea, cât și relația empatică a lui Verdi cu oamenii  de la periferia societăţii, precum curtezani, oameni cu handicap, eretici, țigani și vrăjitoare.

[fbAlbum]456776484435252[/fbAlbum]